členové skupiny:
 
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
 
Prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
 
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
 
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
 
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
vedoucí skupiny
 
Ing. Jana Caletková, Ph.D.

Ing. Lucie Chovancová

Ing. Eva Proksová

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
 
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
 
Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
 
Ing. Olga Krhůtková
 
Ing. Eva Podholová, Ph.D.
zástupce vedoucí skupiny
 
Mgr. Petr Pumann
 
Ing. Hana Stryjová, Ph.D.
 
Ing. Dana Vejmelková, Ph.D.
 
Emil Janeček