ZPĚT
 
Biologie vody
Odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
 
ČINNOST SKUPINY

 

Plán na rok 2019

V roce 2019 plánujeme aktivní účast na konferenci Voda 2019 a zapojení do jejích příprav. Prof. Wanner a Ing. Benáková, Ph.D. jsou členy programového výboru. Ing. Růžičková, Ph.D. společně s Ing. Benákovou, Ph.D. se ujmou editace sborníku. Konferenční příspěvky se nebudou týkat pouze biologického zaměření, ale rovněž problematiky mikropolutantů, které jsou jedním z dlouhodobějších zájmů CzWA.

O dalších plánovaných aktivitách budeme členy CzWA s předstihem informovat.


Činnost v roce 2018

Členové skupiny prezentovali své výsledky např. na konferencích či seminářích Vodárenská biologie 2018, Nové metody a postupy při provozování ČOV, Odpadové vody 2018 či ICETI 2018 apod.

Na podzim 2018 uspořádala skupina ve spolupráci se skupinami Čištění a recyklace městských odpadních vod a Young Water Professionals Czech Republic jednodenní odborný seminář na téma Role mikroorganismů pro kvalitu vod a ochranu životního prostředí. Organizátory semináře potěšila hojná účast z řad studentů VŠCHT. Zpráva o průběhu semináře byla součástí lednových Listů CzWA.


Činnost v roce 2017

V roce 2017 se skupina věnovala přípravě programu konference Voda 2017 a sborníku přednášek a posterových sděleních.

Členové skupiny prezentovali své výsledky např. na konferencích či seminářích Vodárenská biologie 2017, Praktické poznatky z optimalizací provozu ČOV, Nové metody a postupy při provozování ČOV, BioBio 2017, Voda 2017 a Městské vody 2017.