ZPĚT
 
Ing. Eva Podholová, Ph.D.
roz. Bezděková

 
Memtech, s.r.o.
Kontakt: email: eva.podholova@memtech.cz
 
Vzdělání:
1999 – 2005 VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí – magisterské studium, ukončeno státní zkouškou
2005 – 2011 VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí – doktorské studium
 
Zaměstnání:
2000 – 2001 Výzkumný pracovník Ústavu chemie přírodních látek
2007 – 2010 Výzkumný pracovník Ústavu technologie vody a prostředí
2010 – 2011 EPS, s.r.o., řešení bioremediačních a biodegradačních procesů, samostatný řešitel
2010 – 2015 Výzkumný pracovník, Odborný asistent Ústavu chemie ochrany prostředí
2015 – dosud Memtech, s.r.o.
 
Výzkumné aktivity:
mikrobiologická analýza vody a environmentálních vzorků, úprava vody membránovými procesy, produkce biodetergentu, použití fluorescence v environmentální mikrobiologii
 
Účast na výzkumných projektech:
TA02020655 – Mobilní souprava pro monitorování bioremediačních procesů
VG20112015016 – Decentralizovaná výroba pitné a užitkové vody při havarijních a krizových situacích pomocí membránových separačních procesů (2011-2015, MV0/VG)
MSM6046137308 – Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí (2007-2013, MSM)
FR-TI1/204 – Vývoj technologie přípravy a použití elementárního nanoželeza pro sanaci horninového prostředí (2009-2011, MPO/FR)
1M0577 – Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství (2005-2011, MSM/1M)
FT-TA/034 – Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. (2004-2006, MPO/FT)
 
Vybrané publikace
 
Bezděková, E. Genetika mikroorganismů. In Mikrobiologie v technologii vod, 2nd ed.; VŠCHT Praha: Praha, 2008; Chapter 9, pp 143–174.
 
Bezděková, E.; Říhová Ambrožová, J. Izolace DNA z čistírenských kalů. Vodní hospodářství-Čistírenské listy. 2008, roč. 58, č. 3, pp 3–4.
 
Říhová Ambrožová, J.; Bezděková, E.; Loučková, P.; Nekovářová, J. Environmentally friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae propagation due phtalocyanine agents. Acta Facultatis Ecologiae. 2008, č. 17, pp 47–54.
 
Říhová Ambrožová, J.; Bezděková, E.; Loučková, P.; Nekovářová, J.; Karásková, M.; Rakušan, J.; Černý, J.; Kořínková, R. Využití ftalocyaninových preparátů šetrných k prostředí k ochraně okruhů chladicích vod před růstem řas a sinic. Chemické listy. 2007, roč. 101, č. 4, pp 315–322.
 
Mikeš, J.; Siglová, M.; Podholová, E.; Chumchalová, J.; Minařík, M.; Skalický, M.; Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací. In Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Průmyslová ekologie II; Pauditšová, E., Reháčková, T., Eds.; 2011; pp 232–242.
 
Vybrané příspěvky ve sbornících českých a zahraničních konferencí
 
Podholová, E., Honzajková, Z., Podhola, M., Patočka, T., Chumchalová, J., Kocurek, P., Vurm, R., Bystrianský, M., Šír, M., Hamalová, A., Hrychová, P. Pitná voda a membránové separace. In Voda 2013, Růžičková, I., Fuka, T., Wanner, J. Eds.; 2013; pp. 163-168.
 
Podholová, E., Strnadová, N., Vurm, R., Podhola, M., Patočka, T.: Aplikace membránových separací při opětovném využití odpadních vod. In Voda 2011 Wanner, J., Dvořák, L., Gómez, M., Eds., 2011, pp 125-128.
 
Chumchalová, J.; Podholová, E.; Mikeš, J.; Píštěk, V. Stanovení, charakterizace a identifikace bioremediačních mikroorganismů. In Sanační technologie XIV, Sanační technologie XIV; Burkhard, J., Halousková, O., Eds.; 2011; pp 146–148.
 
Podholová, E.; Lišková, P.; Alternativní metodiky stanovení bakterií rodu Salmonella. In Mikrobiologie vody a prostředí 2011, Mikrobiologie vody a prostředí 2011; Baudišová, D., Ed.; 2011.
 
Podholová, E.; Honzajková, Z.; Patočka, T.; Podhola, M. Využití membránových technologií pro úpravu vody z alternativních zdrojů. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III, Halousková, O., Ed.; 2010, pp 138–140.
 
Podholová, E.; Honzajková, Z.; Patočka, T.; Podhola, M. Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou. In Vodárenská biologie 2010. Vodárenská biologie 2010, Říhová Ambrožová, J., Ed.; 2010, pp 36–41.
 
Podholová, E.; Musilová, E.; Kováčová, P. Alternativní kvantitativní a semikvantitativní metody v mikrobiologii vody. In Vodárenská biologie 2010. Vodárenská biologie 2010, Říhová Ambrožová, J., Ed.; 2010, pp 220–222.
 
Podholová, E.; Musilová, E. Využití metody Colilert® pro zjišťování inhibice bakterií pomocí nanovrstev TiO2. In Mikrobiológia vody 2009. Mikrobiológia vody 2009, 2009, pp 154–156.
 
Bezděková, E. Mikrobiální kontaminace zásobníků pitné vody. In Vodárenská biologie 2008. Vodárenská biologie 2008, Říhová Ambrožová, J., Halousková, O.; 2008, pp 33–36.
 
Bezděková, E.; Němec, M.; Říhová Ambrožová, J. Inhibiční účinky nanočásticových vrstev při testování bakterií a řas. In Nanomateriály a fotokatalýza. Praha: VŠCHT Praha, 2007, pp 61–62.